Transfer – Center for Disorders of Sex Development

Center for Disorders of Sex Development (DSD) har tilknyttet både børn og voksne.

Her beskrives transfer (overgangen) for børn og unge til et voksen-forløb indenfor Center for DSD og som er en del af transitionen.

Børn og unge med DSD skal ved tilstrækkelig modenhed og parathed, typisk omkring det fyldte 18. år, overgå til voksen-regi. Eftersom der findes forskellige behov for tilknytning hos patienter med DSD bør enhver transition, herunder transfer, foregå efter individuel vurdering.

Børn og unge med DSD vil have deres primære tilknytning i Børn & Unge, enkelte i fællesambulatorium med urologisk afdeling eller i fællesambulatorium med gynækologisk afdeling. Efter transfer vil den primære tilknytning være gynækologisk afdeling, urologisk afdeling eller endokrinologisk afdeling.

Tidspunktet for transfer skal over tid tydeliggøres ved de vanlige fremmøder i den primære afdeling, således at tidspunktet og formen gradvist bliver mere konkret. Forud for transfer foretagesopdatering af fælles sygdomshistorik af behandlingsansvarlig læge i Børn & Unge i epj.

Alle patienter skal inden transfer gennemgås som fast punkt på DSD møde ved det fyldte 17. år mhp fælles vurdering af

1) Fremtidig primær afdeling

2) Behov for øvrig tilknytning

3) Hvilke læger skal deltage i selve transfer

4) Behov for genetisk rådgivning

5) Behov for samtale ved psykolog

6) Behov for samtale ved sygeplejerske

6) Håndtering af koordinering, hvis pt skal følges på flere afdelinger

7) Evt

Der planlægges 1-2 gange årligt – i god tid – en dag i Børn & Unge hvor transfer skal foregå. Denne dag reserveres til de personer, hvor der skal foretages transfer. Patienterne bookes til en sidste kontrol ved vanlig læge, og de(n) læge(r), der skal følge patienten som voksen, deltager også. Læger i Børn & Unge er ansvarlige for at planlægge dato, sikre lokaler og orientering til relevante læger.

I forbindelse med fremmødet aftales og journalføres tidspunkt for fremmødet hvor patienten ses i den nye primære afdeling, med måned og år. Selve overdragelsen af behandlingsansvaret foregår i den nye afdeling, den dag hvor der er første fremmøde efter transfer. Således skal al kontakt frem til denne dato foregå til Børn & Unge.

  Tidspunkt Ansvarlig
Transition
Information til patient og pårørende Løbende, fra ca 12 års alderen Læge fra Børn & Unge
Resumé i journal Forud for fremlæggelse til DSD-møde Læge fra Børn & Unge
Fremlæggelse på DSD-møde Foregår kvartalsvis Læge fra Børn & Unge
     
Transfer Efter aftale, 1-2 gange årligt Læge fra Børn & Unge
Tidspunkt for første fremmøde i den nye afdeling Måned og år Læge fra den nyudnævnte primære afdeling
Første fremmøde efter transition* Efter aftale, senest 6 måneder efter transition Læge fra den nyudnævnte primære afdeling

*Her overdrages patientansvaret